START

ASOS 2016 – "Przyjaciele wolontariatu senioralnego"

ASOS 2016
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata
2014-2020
Program został opracowany jako odpowiedź na wyzwania jakie stawiają przed Polską procesy demograficzne i społeczne. Jego głównym celem jest tworzenie warunków do rozwoju aktywności społecznej osób starszych, które w związku z wyżem demograficznym lat 50. wchodzą lub w najbliższej przyszłości będą wchodzić w wiek 60+, a kończąc aktywność zawodową pozostają nadal w dobrej kondycji psychofizycznej, mają potencjał, kwalifikacje, życiowe doświadczenie i czas wolny, który można i należy zagospodarować dzięki tworzeniu odpowiedniej oferty aktywności społecznej. Aktywność jest jednym z niezbędnych warunków starzenia się w zdrowiu. Doniosłą rolę w tym procesie odgrywa także współpraca i integracja zarówno wewnątrz-, jak i międzypokoleniowa. Program zakłada działania jednocześnie w czterech obszarach obejmujących aktywność społeczną seniorów. Opiera się na następujących priorytetach:
Priorytet I. Edukacja osób starszych
Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową
Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych
Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych
Program finansowany jest z budżetu państwa. Na program składają się komponent konkursowy oraz systemowy. Komponent konkursowy zakłada wsparcie finansowe projektów realizowanych przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego w czterech wymienionych powyżej obszarach priorytetowych na rzecz osób starszych.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z trwającego do końca grudnia projektu Stowarzyszenia  “Przyjaciele wolontariatu senioralnego ASOS 2016”, finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do niepełnosprawnych seniorów i ma na celu aktywizację społeczną oraz integrację międzypokoleniową.

Więcej Aktualności

Skip to content