START

Bułgarskie spotkanie inicjujące projekt BOCCIA programu Erasmus + Sport

W bułgarskim Kjustendił  w dniach od 10 do  15 lipca miało miejsce spotkanie liderów projektu  „BOCCIA – podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia”  dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus + Sport . Miting został bardzo dobrze przygotowany przez Veskę Milanovą i Mirę Taskovą z organizacji Partners Kyustendil.
Projekt, w którym Stowarzyszenie START jest liderem   realizowany jest  przez 6 organizacji pozarządowych z Bułgarii, Grecji, Macedonii, Turcji, Gruzji i oczywiście z Polski, a skierowany do osób niepełnosprawnych,  specjalistów, wolontariuszy, animatorów i osób pracujących na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.  Projekt wykorzystuje dyscyplinę paraolimpijskąBoccia, w której promowaniu i rozwoju  nasze Stowarzyszenie ma wieloletnie doświadczenie.  Priorytetem projektu  jest „ promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie”
 
Kolejnym zadaniem będą    warsztaty szkoleniowe z udziałem ponad 30 osób z  6 krajów zaplanowane w dniach 23-29 sierpnia w Polsce w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Wielspin” w Wągrowcu

Więcej Aktualności

Skip to content